و سر انجام کوروش کمپانی ,مدعی آیفون 13 بیست میلیون تومانی متواری شد. کوروش کمپانی با اعتبار و اعتمادی که در مدت تنها یک ماه با استفاده از تبلیغات فراوان و استفاده از سلبریتی های محبوب کشور که میتوانید از (اینجا) مشاهده کنید جمع کرد مردم ساده ویا تمع کار یا… را فریب داد.   […]