تلویزیون‌های Super AMOLED و OLED از تکنولوژی‌های نمایشگر پیشرفته‌ای برخوردارند. OLED به طور کلی به دسته تکنولوژی نمایشگرهای الیاف آلی بر اساس دیودهای الیاف آلی تقسیم می‌شود. در حالی که تلویزیون‌های Super AMOLED علاوه بر اینکه از تکنولوژی OLED استفاده می‌کنند، دارای برخی بهبودها و ویژگی‌های خاص هستند. تفاوت اصلی میان این دو در نحوه […]